Poza pełnym holistycznym podejściem do człowieka i jego problemów wykraczającym często poza ramy ciała i wkraczając zarówno w obszar umysłu jak i inne bardziej delikatne ramy naszej osoby czyli w świat niematerialny, zajmuję się osobno konkretnymi dziedzinami medycyny naturalnej takimi jak, dietetyka TMC, Psychodietetyka, hipnoterapia, praca z emocjami, wykrywaniem przyczyn chorób czy praca z podświadomością i energiami, z których można skorzystać  niezależnie przynosi to również wspaniałe efekty bez względu na to jakę ktoś ma podejście do pozostałych dziedzin    
Powrót